Contact us

Coordinator of AgEngPol Network:

Prof. Dr. Ryszard Hołownicki

Department of Agroengineering
Research Institute of Horticulture
3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Poland

Tel. +48 46 8345252
Mob. +48 508000218

e-mail: ryszard.holownicki@insad.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego